UIUX Design

良品敦法 Liang Pin Dun Fa| 網站設計

Overview

「水墨流動,匯聚成字。」希望以墨水的慢速流動呼應周良敦老師的耐心與細心,靜下心來了解書法一筆一畫間的沉穩魅力,隨著水墨沉的越深,帶著觀者越深入了解周良敦老師的書法世界觀。

What we do.

【動態效果】
網頁的起始希望用墨水浸到水中匯聚成「良品敦法」四個字開始,並透過水墨流動的影片輪播,讓觀者有置身於書法世界的感覺。

Credits.

Client|良品敦法 Liang Pin Dun Fa

Project Manager|Nina Kuo

UX Design|Nina Kuo

UI Design|Rey Chang

HANNEE DESIGN © 2022 all rights reserved.

HANNEE DESIGN © 2022 all rights reserved.